לאחר לחיצה יוצג ממשק הכניסה למערכת.

  1. יש להקליד את הסיסמה כפי שנשלחה לתיבת האימייל לאחר הרישום.
  2. יש להקליד את קוד האבטחה כמוצג. במידה וקוד האבטחה אינו קריא ניתן ללחוץ על החלפת קוד בכדי לקבל קוד חלופי.
  3. יש ללחוץ על התחבר/י בכדי להכנס.


 

במידה והסיסמה והקוד הוקלדו כראוי יוצג המסך הבא המאפשר כניסה לממשק הוספת נכסים או ניתוק מהמערכת.


 

לחיצה על להוספת נכסים לחצ/י כאן תציג את ממשק הוספת נכסים. הממשק מכיל שני מרכיבים עיקריים:

  1. לחצני בחירת אזור.
  2. ממשק הוספת / עידכון / מחיקת נכסים.

 לחצני בחירת אזור מאפשרים הגדרת האזור אליו יש להוסיף נכסים. יש ללחוץ על האזור הרצוי לפני ביצוע הוספת נכס. שים לב שהכותרת (על רקע צהוב) מציגה את האזור שנבחר.

ממשק הוספת / עידכון / מחיקת נכסים מאפשר הוספת נכסים על ידי לחיצה על לחצן הוספת נכס.


 

 לחיצה על הוספת נכס תציג את ממשק הוספת נכס:

 

ממשק הוספת נכס מחייב רישום כותרת, מחיר ובחירת סוג נכס. לאחר בחירת סוג הנכס יוצגו שדות נוספים למילוי אופציונאלי. מומלץ לספק את כל הפרטים הידועים אודות נכס.
בהמשך ניתן לרשום תקציר אודות הנכס ותוכן מלא שיוצגו באתר.


 

 לאחר הוספת נכס הוא יוצג ברשימת הנכסים של המשתמש תחת האזור שנבחר:

כל נכס ברשימה מכיל שלשה לחצנים. הראשון מאפשר הוספת תמונות לנכס. השני מאפשר עריכת פרטי הנכס והשלישי מאפשר מחיקת הנכס.


 

 לחיצה על הוספת תמונות לנכס תציג את המסך הבא:

המסך יציג לחצן הוספת תמונה. במידה והועלו תמונות קודמות לנכס הן יוצגו כרשימה.


 

לחיצה על לחצן הוספת תמונה תציג את ממשק העלאת תמונה.


 

רשימת התמונות תוצג לאחר העלאת תמונה:

הרשימה מאפשרת הוספת טקסט שיוצג תחת התמונה, ארגון סדר התמונות או מחיקת התמונה.